احمد نوری متولد سال1356 در شهرستان میانه است  .وی درسال 73به تهران آمد . او ازهمان دوران نوجوانی عاشق هنرهای رزمی و ورزشهای ذهنی بود .او همزمان با ورود به دانشگاه وتحصیل دررشته روابط عمومی، تحقیق وبررسی NLP را ازسال 1380 آغازنمود . چون درنوجوانی بخاطر نداشتن اعتماد بنفس اصلا نمی توانست باشخصی صحبت کندوصورتش سرخ میشد همواره اورا تلویزیون رنگی میگفتند . او ازهمان سالهای تحقیقش باموسسات بین المللی بسیاری آشنا شد وشروع به سخنرانی های متعدد آن هم تنها زمانی که 24سالِ سن داشت کرد  . وی باوجود پیوستن به چندین انجمن داخلی وخارجی همواره درمعرفی خود می گوید من تحصیلاتم خواندن ونوشتن است .احمد نوری  میگوید عاشق درس جمله سازی هستم چون جمله سازی نوعی ریاضی برای کسانی است که بااعداد روبرو نمیشوند ولی کاربردش را میفهمند. اومیگوید کل زندگی ما باجملاتی که میسازیم معنا میشود .معتقداست تعداد کلمات محدود است اما وقتی انسان از احساسش استفاده میکند ، آنوقت جمله سازی ها باهمان کلمات متفاوت ترمیشود . اومی گوید جمله سازی یعنی تولید ، تولید فکر، تولید خرد ،تولید تفاوت، تولیدرنج ،تولید موفقیت وتولید تغییر. او می گوید من آماده ام تایکبار دیگر، به عنوان مربی ،جمله سازی را باشما تمرین کنم تا شما بتوانید از وحشتناک ترین داستان زندگی خود آموزنده ترین داستان رااستخراج نمایید . اوهم اکنون در رزومه کاری خود بیش از 100عنوان سخنرانی در محافل علمی ،اقتصادی ،فرهنگی، ورزشی وعمومی را دارد. احمد نوری تنها مدرس آموزش کامل NLPدر کشوربوده وبیش از1000ساعت در این زمینه سخنرانی کرده . درسال 87کتاب معجزه ای بنام ارتباط رانوشت که این کتاب با استقبال فوق العاده ایی روبروشد و سپس تخصصی ترین کتاب NLP ویژه کارورزان ارشد راتالیف نمود . احمد نوری دارای نگاهی ژرف به  NLP است آنقدر ژرف که همه اساتید موفقیت وی را پدیده NLP ایران میدانند .

رزومه علمی:

۱. فارغ و التحصیل NLP و هیپنوتیزم اریکسونی

 

۲. مدیر پژوهش تحقیقات و توسعه کانون NLP ایران
۳. مربی رسمی NLP
۴. دبیر کانون مدافعان حقوق شهروندی فرهنگسرای خاوران
۵. بنیانگذار مدرسه NLP School (آموزش NLP کاربردی به کودکان و نوجوانان با استفاده از تمرینات تمرکزی بر گرفته از ورزشهای رزمی و NLP جهت ارتقا اعتماد به نفس ، افزایش یادگیری ، ارتباط موثر )
۶. مربی و داور رسمی ورزشهای رزمی
۷. مولف کتا ب معجزه ای به نام ارتباط و ۹ اثر تصویری
۸. دارای گواهینامه استادی در هنر های رزمی از دکتر chi cheng yangرئیس فدراسیون جهانی هنر های رزمی
۹. دریافت لوح سپاس از مدارس و موسسات وابسته به آموزش و پرورش بخاطر ارائه سمینارهایی با عنوان NLP در یادگیری ، NLP در مدیریت، NLP در خانواده