فرهنگ شوخی

شوخي كن ولي نيش نزن!

نويسنده جو. الن ديميتريوس. مارك مازارلا

شوخي صورت‌هاي مختلف دارد؛ از جمله اين اشكال مي‌توان به شوخي‌هاي كنايه‌آميز، ظريف، مغرضانه و بدون نظري خاص، اشاره كرد. اين مسئله مي‌تواند مردم را به يكديگر نزديك كرده، يا اينكه فاصله آنها را حفظ نمايد. اگرچه كتاب‌هاي مختلفي درصدد تعريف اين مسئله و اشكال آن برآمده‌اند، ليكن هنوز هم كارشناسان در اين خصوص به تعاريف يكسان و يك‌دستي نائل نشده‌اند. باري، مهم اين است كه فرد توان تشخيص اشكال مرسوم و متداول اين امر را در گفت‌و‌گوها و محاورات داشته باشد.
اين وسيله، سلاح بسيار كارآمدي است و برخي از اشخاص از اين حربه به منظور پرخاشگري، حمله و تحقير استفاده مي‌كنند. اين مسئله، مي‌تواند با خنثي كردن انتقاداتي كه متوجه شخص است جهت آنها را منحرف سازد. به علاوه، از اين حربه براي سرپوش گذاشتن و لاپوشاني نيز استفاده مي‌شود. گذشته از اينها، برخي از اشخاص از اين شيوه براي حفاظت و مراقبت از خود بهره‌مند مي‌شوند. به‌فرض، زني كه قد بلند و لندوك است، پيشاپيش درباره اين ويژگي، متوسل به شوخي مي‌شود تا اطرافيان را خلع‌سلاح كرده، بدين وسيله احساس راحتي خاطر نمايد.

لطیفه


پني‌سيلين
روزي شخص خسيسي روي خودش آب يخ مي‌ريخته! يكي مي‌بيندش و ازش مي‌پرسه: چرا اين كار را مي‌كني؟! مي‌گه: آخه يه «پني‌سيلين» تو خونه دارم، تاريخ مصرفش داره مي‌گذره!

بليت اتوبوس
تو يه شهري، قسمت بليت از بيست تومن به ده تومن مي‌رسه، مردم شهر اعتراض مي‌كنن.
ازشون مي‌پرسن: واسه چي اعتراض كردين؟! مي‌گن: چون قبلاً كه پياده مي‌رفتيم، بيست تومن به نفعمون بود؛ اما حالا ده تومن به نفعمونه!

انگور
يه نفر يه خوشه كوچك انگور خريد و به منزل برد و به هر يك از بچه‌هاش يك حبه داد. يكي از بچه‌ها پرسيد: بابا، چرا فقط يك حبه؟ مرد جواب داد: بچه‌جان، بقيه‌اش هم همين مزه رو داره!

اينو شنيدی!

نويسنده: هانس يوآخيم كولن كامپ
مترجم: هادي بنائي

پزشكي با دوستان درد دل مي‌كرد و مي‌گفت: كاش در اتاق انتظار، بيماران را از هم جدا مي‌كردند و يا حداقل تابلويي نصب مي‌كردند كه: از بيماران محترم خواهشمنديم در اتاق انتظار، اطلاعات پزشكي با هم مبادله نكنند.

***

روان‌پزشكي از دست بيمارش كه خانم مجردي بود و از انواع ناراحتي‌ها شكوه داشت، به تنگ آمده بود. روزي به بيمارش گفت: بهتر است شما ازدواج كنيد، به اين ترتيب فوراً تمام ناراحتي‌هاي شما برطرف مي‌شود.
بيمار كه قدري سرخ شده بود گفت: آقاي دكتر، اينكه مي‌فرماييد، يك پيشنهاد ازدواج است؟

سامانه فروش بلیت

درگاه پرداخت آنلاین

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

آمار بازدیدکنندگان

Go to top