حقایق شگفت انگیز درباره بدن انسان

 


- محـقـقان اخـيـراً بـه ايـــن نتيجه رسيده اند که کليه 500 عملکرد متفاوت دارد.

- در هـر 3 سـانـتي متـر از پـــوست: 4 هزار بافت عصبي،1300 ســلول عصبي، 100 غده عرق، 3 ميليون

سلول، و 3000 رگ خوني وجود دارد.

- ساختمان عملکرد دست وال، سگ، پرندگان (بال ها) و انسان دقيقاً مشابه است.

- اگر سلول هاي موجود بر روي پوست بدن انسان را به دنبال هم بچينيم، طول آن به 45 مايل (حدود 72

کیلومتر) خواهد رسيد.

- در طول يک سال، قلب يک انسان عادي 40 ميليون بار مي تپد.

- بيشتر انسانها در يک دقيقه 25 مرتبه پلک مي زنند.

- اگر رگ هاي خوني موجود در 5 سانتي متر از پوست را در امتداد هم قرار دهيم، طول آن به 20 فوت (حدود 6

متر) مي رسد.

- پيام هاي عصبي با سرعتي برابر با 170 مايل (حدود 273 کیلومتر) در ساعت به مغز رسيده و از مغز به

سلول هاي عصبي مي رسند.

- معده شما بايد هر دو هفته يکبار ماده مخاطي جديد ترشح کند در غير اينصورت خودش را هضم خواهد کرد.

- شش سمت چپ کوچکتر از شش سمت راست است تا فضايي براي قلب ايجاد شود.

- براي اخم کردن بايد 43 ماهيچه را به کار گيريد.

- براي لبخند زدن در حدود 17 ماهيچه به کار مي افتد.

- هر دو هزار اخم، يک چروک بر روي صورت ايجاد مي کند.

- در هر سال، يک انسان در حدود 6 ميليون و دويست پنج هزار بار پلک مي زند.

- يک انسان عادي روزانه يک ليتر بزاق دهان ترشح مي کند که ميزان آن در طول کل عمر او به 10 هزار گالن

خواهد رسيد.

- رد زبان همه ي انسان ها با يکديگر متفاوت است.

- قلب يک انسان معمولي در بازه عمر او در حدود 3 هزار ميليون بار مي تپد و 48 ميليون گالن خون را به رگها

پمپاژ مي نمايد.

- در يک بوسه يک دقيقه اي 26 کالري سوخته مي شود.

- بدن يک انسان معمولي به اندازه کافي شامل:


سولفور براي کشتن تمام شپش هاي بدن يک سگ، کربن براي ساخت 900 مداد، پتاسيم براي آتش زدن

يک توپ فوتبال، چربي براي ساختن 7 قالب صابون، فسفر براي درست کردن سر 2200 کبريت و آب براي پر

کردن 10 تنگ دارد.- جراحي چشم يکي از پيشرفت هاي چشمگير در طب باستان به شمار مي رود. جزئياتي در مورد جراحي

آب مرواريد به وسيله سرنگ هاي مصنوعي در نوشته هاي سلسيوس به چشم مي خورد. ( 14-37 پس از

ميلاد مسيح)

- عطسه در هنگام خارج شدن از دهان، سرعتي بالغ بر 100 مايل بر ساعت (160 کیلومتر بر ساعت) دارد.

- اگر بدن شما خشک و يخ زده شود 10% به وزن آن اضافه خواهد شد که اين مقدار وزن اضافي را مايکرو

ارگانيسم هايي که بر روي بدن قرار دارند، تشکيل مي دهند.

- گوش و بيني شما در تمام طول عمر به رشد خود ادامه مي دهند.

- زمانيکه گوشت و شير را با هم مي خوريد، بدن به هيچ وجه کلسيم شير را جذب نمي کند. بهتر است ميان

مصرف گوشت و شير حداقل 2 ساعت فاصله باشد.

- فقط انسان ها و اسب ها داراي پرده بکارت هستند.

- دندان تنها بخش از بدن انسان است که ترميم نمي شود.

- مغز يک انسان در طول يک روز بيشتر از تمام تلفن هاي جهان به سلول ها پيام عصبي مي فرستد. (

برگرفته از روزنامه مصور تيانا، 2 آپريل 2000)

- ما يک داروخانه کامل در بدن خود داريم و مي توانيم هر دارويي را در بدن خود توليد کنيم.

- بدن ما به طور مداوم خود را ترميم مي کند. هر سه ماه يکبار بافت استخواني به طور کامل تعويض مي شود،

و هر ماه پوست جديد رشد مي کند. به راحتي مي توانيم فرآيند پيري را به تاخير بيندازيم!!

سامانه فروش بلیت

درگاه پرداخت آنلاین

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

آمار بازدیدکنندگان

Go to top