استاد علیرضا کاربخش

 • روانشناس بالینی- مشاور خانواده، کودک و نوجوان

آثار چاپ شده:

 • رازهای خانواده خوشبخت

 • پنج اصل بنیادین در تربیت فرزند

 • چگونه درمانگر شویم

 • فرزند نوجوان من

 • واقعیت درمانی

 • مدیریت خشم

اجرای سمینار های مختلف:

 • مجتمع فولاد اهواز

 • شرکت ملی نفت ایران

 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 • شرکت ذوب آهن اصفهان

 • اداره صنایع و معادن شهر اصفهان
 • مدارس مناطق مختلف شهرتهران

مباحث تدریس شده:

 • زندگی شاد و سالم

 • روابط شاد همسران

 • اصول بنیادین در تربیت فرزند

 • تکنولوژی تحول شخصیت

 • تسویه با گذشته

 • سخنوری حرفه ای
 • مدیریت، قدرت و ارتباط

سامانه فروش بلیت

درگاه پرداخت آنلاین

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

آمار بازدیدکنندگان

Go to top